Småföretagare i Lidköping – så är förutsättningarna


Förutsättningarna för små företag i Lidköping ligger nära riksgenomsnittet.
 Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.
Lidköpings kommun är rankad som nummer 113 av 290. Det är 13 placeringar sämre än förra året.
– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.
Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.
Av samtliga kommuner i Västra Götalands län har Vårgårda bäst förutsättningar, och hamnar på plats 10 av 290. Åmål ligger lägst i länet (plats 280 i hela landet). Bland Lidköpings grannar sticker Götene ut med bäst placering (34:e plats).

Utmaningar och möjligheter i Lidköping
Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Lidköping ligger bättre till än snittet i fem av dessa och sämre i fyra. Överlevnadsgraden bland nya företag, demografin och kommunens välfärdsåtagande drar upp kommunens betyg, medan den kommunala näringspolitiken, kapitalförsörjningen och skolsystemet är relativa svagheter.

Ladda ner
fördjupad rapport för Lidköpings kommun här.

Stora skillnader mellan kommuntyper
Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism. Rankingen toppas i år av Åre kommun i Jämtland, följt av Trosa och Boden. Tidigare mätningar har visat att storstadskommunerna inte längre alltid befinner sig i toppskiktet och denna trend fortsätter. De kommuner som ligger på tio i topplistan finns i olika kategorier. Några är storstadskommuner, några är kommuner med besöksnäring, några finns i regioner med stark tillväxt och några uppnår helt enkelt höga poäng i alla dimensionerna. De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg. Lidköping är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 29 sådana kommuner.
Lidköping klarar sig sämre än de flesta av dem, och är rankad nummer 15 av 29.
– Det måste bli tryggare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Mycket hänger på att regeringen och politiken agerar, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår en rad åtgärder som:
– Sänk arbetsgivaravgifterna.
– Konkurserna ökar, inför ett förenklat förfarande för skulduppgörelse.
– Omfördela medel för företagsfrämjande från statligt riskkapital och företagscoachande till att ge fler etablerade företag en chans att överleva.
– Rätta till obalanser i elpriser och elskatter mellan små och stora företag.
– Angrip kriminaliteten.

Om Småföretagarindex
– Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
– De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
– Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad,   trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
– Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2023

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida