Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 47.

Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten/rökkanal. LUNNEBERG 1:34
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage (förråd). SKYFFELN 14
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, byte av samt nytt takfönster, igensättning av garagedörr och igenfyllning av garagenedfart. STACKEN 6
Anmälan om ändring av brandskydd. HYVELN 1
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. SUNNERSBERGS-TORPA 1:33
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad i anslutning till bef friggebod, ersätter befintlig byggnad. KAMBO 1:20
LST Naturenheten (Beslut för kännedom) Beslut om föreläggande att ta bort brygga inom strandskyddsområde och naturvårdsområde. OLOF HANSTORP 1:3
LST Naturenheten (Beslut för kännedom) Beslut om föreläggande att följa villkor enligt beviljad dispens. NOLBACKA 1:29
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, befintligt rivs. ÄLGEN 7
Ansökan om bygglov för nybyggnad av järnkloridtank. HYVELN 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring. HUMLEBÄCK 1:18
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus. FOCKMASTEN 1
Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering berörande Hovby 7:31 och Östby 5:4. ÖSTBY 5:4
Anmälan om ändring av konstruktion. KANOTEN 1
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong). MÅLAREN 1
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage. GETHALLA 1:15

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida