Västsveriges styrelser långt ifrån jämställda

Det finns få jämställda styrelser i Västsverige enligt ny undersökning

Västsvenska Handelskammarens nya styrelseundersökning pekar på utmaningar med jämställdheten i Västsveriges företagsstyrelser. Endast 16 % har minst 40 % kvinnor i styrelsen.

Trots att forskning visar att mångfald i styrelser ger ökad innovation och mer lönsamhet visar ny statistik att västsvenska styrelser är homogena. Västsvenska handelskammaren har tillsammans med tre andra handelskamrar sammanställt statistik för 2 375 bolag i södra Sverige. Undersökningen avslöjar att endast 16% av västsvenska styrelser är jämställda, vilket placerar regionen under det nationella genomsnittet på 20%. En jämställd styrelse bör ha en fördelning på minst 40 procent kvinnor. Samtidigt syns stora skillnader i andel jämställda styrelser på kommunnivå (se listan nedan).
– Det är såklart kul att flera av vår regions kommuner går bra, men vi finns det plats för förbättring. Ett aktivt styrelsearbete är en viktig pusselbit för bolagens konkurrenskraft, och för det krävs rätt kompetens. Mångfald är därmed en affärsmässig nödvändighet, och det är därför vi engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammarens regionchef i Skaraborg och Fyrbodal.
Sedan 2021 driver Västsvenska Handelskammaren Styrelselistan, som idag samlar över 200 kvinnor med relevanta erfarenheter för styrelsearbete. Listan är öppen för alla att använda sig av vid sökande av nya ledamöter. En av dem som är med på listan är Johanna Svedung, verksam i Fyrbodal.
– Att ha en styrelse som präglas av jämställdhet och mångfald är en given konkurrensfördel för våra västsvenska företag. Tyvärr har vi en bit kvar innan vi är i mål. Glädjande är att det finns gott om kandidater med hög kompetens som vill vara med och bidra i styrelserummet, Styrelselistan är ett utmärkt exempel på det, kommenterar Johanna Svedung.
En klar majoritet av företagen anser att jämställda styrelser är en viktig fråga, men att de samtidigt uppger att de saknar en kontinuitet i arbetet för att uppnå eller bevara en sådan. Sammankopplat uppger 80% av bolagen att de förlitar sig på egna nätverk vid rekrytering av nya styrelseledamöter. Fler upplever det svårare att hitta kvinnor med efterfrågad kompetens. För att främja jämställdhet i styrelserna och säkerställa tillgången till den bästa kompetensen är det avgörande att västsvenska företag tar fram strategier för att aktivt arbeta med frågan. Det är även tydligt att det behövs en breddning av rekryteringskanaler för att öka mångfalden och inkludera olika perspektiv i företagsledningar.

Mer om undersökningen
Styrelseundersökningen 2023

Stora skillnader mellan kommuner:
Sotenäs 33,3%
Svenljunga 33,3%
Härryda 30%
Uddevalla 29,4%
Partille 28,6%
Strömstad 28,6%
Vara 27,3%
Kungsbacka 25,9%
Stenungsund 25%
Falköping 22,2%
Lidköping 21,7%
Tidaholm 20%
Alingsås 18,8%
Göteborg 17,8%
Götene 16,7%
Mariestad 16,7%
Mark 16,7%
Tjörn 16,7%
Tranemo 16,7%
Varberg 16,7%
Skövde 12,5%
Lerum 11,1%
Trollhättan 11,1%
Vänersborg 10%
Borås 7,7%
Kungälv 7%
Ulricehamn 6,3%
Mölndal 2%

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida