Lidköping prisat i Laddguldet 2023


Vid förra veckans prisutdelningen för Laddguldet 2023 fick Lidköpings kommun, för andra året i rad, ett hedersomnämnande.

Motiveringen:
Ambitiös beslutsamhet och otroligt högt tempo – Lidköping imponerar ännu ett år på juryn med insatser som ökar takten i omställningen och lägger tydlig grund för ett långsiktigt arbete genom alltifrån kravställande i upphandlingar till politisk förankring. Med en omdömesgill inställning att både tempo och omfattning har betydelse, spelar Lidköping en betydande roll i främjandet av eldrivna fordon. Med en imponerande andel eldrivna personbilar i koncernen (48,6%), infrastruktur för eldrivna transporter på väg, räls och vatten, lokal energiproduktion och spridning av goda exempel till andra kommuner är Lidköping ett sant föredöme för fler att ta efter.

– Det är oerhört glädjande. Det utgör en tydlig indikation på den snabba utvecklingen och vår framstående position inom kommunsverige. Det faktum att vi erhöll hedersomnämnande förra året och att detta uppmärksammades i media har genererat ökat intresse från fler operatörer att etablera sig i Lidköping. Det är tydligt att vårt arbete uppmärksammas och att vi är ledande inom området. Detta är positivt för samtliga invånare och aktörer som verkar inom Lidköpings kommun samt för våra besökare, säger Björn Stomberg, fordonsstrateg Lidköpings kommun.

Fossiloberoende fordonsflotta
En av grunderna till hedersomnämnandet och som är lika värt att fira är att Lidköpings kommuns fordonsflotta är helt fossiloberoende. Det betyder att alla fordon kan köras på el, biogas, HVO100 och vätgas. Trots att vi har en utökad verksamhet så har effektiviseringen lett till en minskning av kommunens fordonsflotta med mer än 70 fordon.
– Detta är exempel på vikten av att sätta upp konkreta mål. Mål som bidrar till att förverkliga Lidköpings kommuns vision om en välkomnande och hållbar kommun, avslutar Björn Stomberg,

Om Laddguldet
Laddguldet är ett pris som årligen delas ut under eCarExpo på Svenska Mässan Göteborg. Det går till kommuner och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ och skapat förutsättningar för omställningen till en fossilfri fordonsflotta.Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha tio kronor, eller valfritt belopp, till 123 579 86 40. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida