Uppmärksammade världsdagen för hållbara transporter

Fredrik Söderström, vd på InQuire. Foto: Daniel Ström.

Den 26 november klassas från och med i år som FN:s världsdag för hållbara transporter. Det ville logistikföretaget InQuire uppmärksamma genom att arrangera en inspirationsdag. I slutet av november bjöds nyckelpersoner inom branschen in till InQuires Game Changing-center i Lidköping.
– Temat för dagen var beteendeförändring som kan påverka utsläppen som transportsektorn står för. Det blev ett otroligt lyckat event, med givande diskussioner och inspirerande samtal, säger Fredrik Söderström, vd på InQuire.

I våras antog FN en resolution om en världsdag för hållbara transporter och datumet som klubbades igenom blev 26 november. Detta ville det ledande logistikföretaget InQuire uppmärksamma genom att i anslutning till dagen arrangera ett inspirationsevent. Temat var beteendeförändring och omkring 100 deltagare gästade InQuires Game Changing-center i Lidköping. Bland gästerna återfanns bland annat kunder, leverantörer, transportföretag och deltagare från näringslivet och akademin.

På agendan stod ett flertal föreläsningar och panelsamtal med nyckelpersoner som Mattias Goldmann, klimatdebattör, Rickard Bergqvist, professor i transport- och logistikekonomi och Nita Silverspjuth, ledarskapscoach. Dessutom gästade den globalt uppmärksammade lyckoforskaren Erik Fernholm. Hans föreläsning betonade att om mänskligheten ska kunna ta till sig och agera på hållbarhetsomställningen krävs det också en stor inre förändring bestående av tankesätt, identiteter, relationer och hur människor agerar tillsammans.
– Det är uppenbart att vi är fast i ett gammalt och ohållbart system på samhällsnivå och att hållbarhetsomställningen kommer att behöva gå djupare än de flesta har förväntat sig. Så alla forum, inklusive detta event, som stannar upp och uppmärksammar vilken enorm omställning detta är för individer, organisationer och marknader är en viktig startpunkt för att kunna ta nästa steg, säger Erik Fernholm innan han fortsätter:
– När aktörer agerar tillsammans mot ett större syfte än sin egna vinning kan man förflytta hela marknader. Många av dagens stora hållbarhetsutmaningar ligger i att alla aktörer optimerar för sina egna intressen och som konsekvens faller helheten. Samtidigt är hållbarhetsfrågorna inte något en enskild aktör kan bära själv. Lösningen blir att berätta en tillräckligt stark historia som enar ”konkurrenter” under ett högre syfte och mål som de tillsammans koordinerar sig gentemot, för att de förstår att allt hänger ihop, säger Erik Fernholm.

Viktig dag för branschen
För InQuire är både den nya FN-världsdagen för hållbara transporter och eventet viktiga steg i rätt riktning. Företaget fokuserar på hållbara leveranslösningar och är genom sin unika affärsmodell, sin spetskompetens och sitt kundanpassade logistiksystem ledande i Norden inom transportlogistik utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Fredrik Söderström, vd på InQuire, är positiv till att det nu finns en specifik världsdag för hållbara transporter och understryker vikten av att kontinuerligt lyfta dessa frågor.
– För oss är hållbarhet kopplat till miljö helt avgörande för transportsektorn. Vi bär ett stort ansvar för att säkerställa omställningen mot fossilfria transporter, inte bara inom vårt nätverk, utan inom hela branschen. Det var därför en självklarhet för oss att ta tillfälle i akt att samla kunder, leverantörer och andra nyckelaktörer för att belysa vikten av ett förändrat beteende i syfte att nå högt uppsatta klimatmål, avslutar Fredrik Söderström.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida