Debattartikel: Rimliga VA-avgifter i Lidköpings kommun


För en attraktiv kommun: Rimliga avgifter för etableringar och bostadsbyggande i hållbar vatteninfrastruktur.

I vår strävan efter att skapa en attraktiv kommun för etableringar och bostadsbyggande genom en pålitlig och hållbar vatteninfrastruktur står vi inför utmaningen att finansiera nödvändiga renoveringar av våra reningsverk. Vi är medvetna om det viktiga arbete som vårt kommunala VA-bolag utför och inser behovet av investeringar för att upprätthålla högkvalitativ vattenrening.

Som villaägare och fastighetsägare vädjar vi nu till vårt kommunala VA-bolag och våra folkvalda politiker att överväga alternativa finansieringsmetoder innan man överväger att höja VA-taxorna. För att vara en attraktiv kommun för etableringar och bostadsbyggande är det av yttersta vikt att upprätthålla rimliga avgifter. Istället för att ytterligare belasta hushållen med högre avgifter föreslår vi att man noggrant utvärderar möjligheten att finansiera renoveringarna genom skattemedel.

Att använda skattemedel för att bekosta renoveringarna av reningsverken är ett kraftfullt sätt att fördela kostnaderna över hela samhället och samtidigt upprätthålla rimliga avgifter för att vara en attraktiv kommun för etableringar och bostadsbyggande. Detta skulle undvika en ojämn börda på enskilda hushåll och samtidigt säkerställa att alla invånare kan fortsätta njuta av prisvärt och högkvalitativt vatten.

Vi förstår att det finns olika aspekter att överväga vid finansiering av sådana projekt. Att involvera skattemedel innebär ett gemensamt åtagande från hela samhället och kan ses som en investering i vår gemensamma framtid. Vi uppmanar vårt VA-bolag att tillsammans med kommunen och andra intressenter undersöka möjligheten att använda skattemedel för att stödja renoveringarna av reningsverken.

Genom att överväga detta alternativ kan vi säkerställa att vi når en hållbar och rättvis lösning för finansieringen av vårt vatten- och avloppssystem. Låt oss gemensamt sträva efter att behålla rimliga avgifter för alla hushåll samtidigt som vi garanterar en högkvalitativ och hållbar vatteninfrastruktur för kommande generationer.

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
Ordförande
Villaägarna Skaraborg

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida