Lidköping tvåa i Sverige gällande kvinnofrid

Foto: Pixabay.

Lidköpings kommun har fått ett mycket fint resultat i Kvinnofridsbarometern 2024, en undersökning som mäter kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lidköping hamnar på en andraplats bland Sveriges 290 kommuner, endast Trollhättan är rankad högre.

Kvinnofridsbarometern är en undersökning som görs av riksförbundet Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Undersökningen innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, rutiner, insatser, förebyggande åtgärder och kompetens inom området. Resultaten i undersökningen bedöms vara relevanta att använda för att ge en bild av kommunernas arbete med kvinnofrid i Sverige idag. Lidköping går från plats 40 när senaste mätningen gjordes 2021 till plats 2.
– Det här är hedrande och ett kvitto på det arbete som görs, säger Camilla Johansson, områdeschef på Sektor social välfärd i Lidköpings kommun.
Hon berättar att kommunen arbetar strategiskt, långsiktigt, kvalitetssäkrat och med hela kommunen som grund för att förebygga och motverka våld i nära relationer.
– Vi samverkar bland annat med andra kommuner och med Kvinnojouren Linnean, som gör ett fantastiskt jobb för att stötta utsatta kvinnor och barn. Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla oss, säger hon.
Linda Billing, enhetschef på Sektor social välfärd, håller med.
– Vi är jätteglada över denna placering och vill framhålla att vi kunnat nå den här placeringen tack vare de goda förutsättningar som vi fått av politik och ledning och genom ett systematiskt förbättringsarbete. Vi har bland annat tagit fram en genomförandeplan för Lidköpings kommun tillsammans med kvinnojouren Linnean avseende våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck och upprättat rutiner och gemensamma processer, berättar Linda.
Att Lidköping klättrat i rankingen beror också på ett starkt samarbete med andra aktörer som polis, sjukvård och civilsamhälle. Socialtjänsten har också satsat på att stärka sin samordning så att alla familjemedlemmar erbjuds insatser. Enligt Josefin Löwing, metodutvecklare, så har det medfört ett framgångsrikt arbetssätt både för våldsutsatta och våldsutövare.
– Vi är stolta över det arbete vi gör, men vi vet också att det finns mycket kvar att göra. Våldet mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver fortsatt engagemang och insatser från alla håll. Vi hoppas att vårt resultat kan inspirera andra kommuner att satsa mer på kvinnofridsfrågor, avslutar metodutvecklare Josefin Löwing.


Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha tio kronor, eller valfritt belopp, till 123 579 86 40. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida