Sällsynt vittnesmål blir byggnadsminne i Lidköping

Fastigheten Fiskaren 3 i Lidköping blir byggnadsminne. Foto: Lidköpings Hembygdsförening.

Tiden har givetvis inte stått still, men fastigheten Fiskaren 3 i Lidköping är till stora delar intakt sedan slutet av 1800-talet. Det betyder att fastigheten bär ett numera sällsynt vittnesmål om livet på de gamla hantverksgårdarna i städernas utkanter. Nu blir Fiskaren 3 ett byggnadsminne.

Fastigheten Fiskaren 3 ligger i kvarteret Fiskaren i Lidköping. I närheten av Limtorget, för dig som är lite bekant med staden. Fastigheten är en i allt väsentligt bevarad miljö sedan återuppbyggnaden av Lidköping efter den stora branden år 1849. Den bär därmed ett numera sällsynt social- och stadshistoriskt vittnesmål om de enkla hantverksgårdar som fanns i utkanterna av 1800-talets svenska städer.

Speglar gamla tider
Fiskarens gamla boningshus var faktiskt bebodda in på 1980-talet. Trots detta har de lyckats bevara det mesta av 1800-talets karaktär. De speglar därför fortfarande, såväl in- som utvändigt, gamla tiders levnadsförhållanden för stadens sämre bemedlade hushåll. Hushåll som i allt väsentligt levde på hantverk och småskaligt jordbruk.

Vedboden inspirerade scenen
Fastigheten består av sex ursprungliga byggnader. Tre boningshus, samt stall, smedja och vedbod. Ett plank omgärdar gården. Idag finns också en scen på platsen. Scenen, som hämtat inspiration från den gamla vedboden, smälter väl in i kulturmiljön. Det var Lidköpings hembygdsförening som i maj förra året (2023) väckte frågan om att byggnadsminnesförklara fastigheten.
– Vi delar hembygdsföreningens bild. Fiskaren 3 har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Därför blir fastigheten nu ett byggnadsminne, säger antikvarien Eivind Claesson.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida