Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 17.

RÅDA 18:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av solskydd. Lidköpings kommun, Sektor service
EKEBO 1:34 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppfört fritidshus. Privatperson
GRANITEN 4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. F-fast AB
SIKEN 7 Anmälan ”Attefall” om nybyggnad av komplementbyggnad (förråd). Privatperson
TOLSJÖ 3:27 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, befintligt rivs. Privatperson
FJÄRILEN 11 Samråd om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Räddningstjänsten Skaraborg
NORRSKENET 1 Tillsyn gällande olovligt byggande. Privatperson
LARVEN 12 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och rökrör. Privatperson
TUSENSKÖNAN 4 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, från mur och puts till puts. Privatperson

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida