Ny överenskommelse ska öka tryggheten i Lidköping

Foto: Strandroths fotografi.

En ny trygghetsöverenskommelse i Lidköping ska öka tryggheten vid lokala dagligvarubutiker.

Initiativet är en del av en bredare satsning på att förbättra tryggheten i Lidköping genom konkreta och praktiska åtgärder. Trygghetsöverenskommelsen är en naturlig fortsättning på Medborgarlöftet som undertecknades tidigare i vår.
– Tryggheten är en viktig del i samhället. Människor besöker ständigt handeln och där ska man som besökare, handlande och personal känna sig säker. För mig som kommunstyrelsens ordförande är det viktigt att vi tar ett steg närmare varandra, kommunen, handeln och polisen för att öka tryggheten i samhället”, säger kommunstyrelsens ordförande Bertil Jonsson (M).
Trygghetsöverenskommelsen ska leda oss från strategi till verkstad och skapa ett närmare samarbete mellan dagligvaruhandel, kommun och polis. Genom att etablera snabba kommunikationsvägar blir vi tillsammans effektivare på att identifiera och hantera de säkerhetsutmaningar som uppstår. På så sätt skapas en tryggare miljö runtom dagligvarubutikerna, där många av kommunens invånare regelbundet vistas.
– Från Polismyndigheten så ställer vi oss mycket positiva till den här typen av initiativ från näringslivet till samverkan. Tillsammans kan vi skapa en bra lägesbild och hitta gemensamma åtgärder kring olika frågor. Att alla dagligvaruhandlare i Lidköping går samman på detta sätt och samverkar tror jag är en oerhörd styrka. Min bild är att det finns ett driv och engagemang inom näringslivet i dessa frågor, vilket är en stor tillgång i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Tillsammans blir vi starka”, säger Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef lokalpolisområde Västra Skaraborg.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida