Extrapass ger 160 kronor extra i timmen

Efter att ha genomfört en rad åtgärder för att öka tillgången till vård, lämnar nu Västra Götalandsregionen (VGR) förstärkningsläget. Regionen återgår till normalläge, men med fortsatt förstärkt vård och en särskild organisation för barnsjukvård.
– Det är fortfarande ansträngt i vården, men vi ser en stabilisering. Vår förmåga att arbeta tillsammans och hjälpas åt har visat sig vara framgångsrikt, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

Flera av de åtgärder som sattes in under förstärkningsläget kommer att fortsätta under ytterligare en tid, bland annat kommer både vårdcentraler och jourcentraler ha fortsatt utökade öppettider, och 1177 kommer att ha förstärkt bemanning. De extrainsatta åtgärderna har gett god effekt, vilket innebär att läget i vården har förbättrats. Regiondirektör Håkan Sandahl gör därför bedömningen att regionen kan frångå förstärkningsläget.
– Ett stort planeringsarbete har genomförts och många medarbetare har ställt upp och jobbat hårt, både på sina ordinarie arbetsplatser och genom att ta arbetspass på andra mottagningar och avdelningar i organisationen. Det gör att läget är något bättre, säger Håkan Sandahl.

Omfattande smittspridning
Den omfattande smittspridningen av RS-virus, covid-19 och influensa har lett till att många har sökt vård och även blivit inlagda på sjukhusen under vintern. Eftersom det dessutom har funnits en hög sjukfrånvaro bland personalen blev situationen i vården mycket svår kring julhelgerna. Fredagen den 30 december gick VGR upp i regionalt förstärkningsläge för att kunna hantera den höga belastningen på vården, i synnerhet barnsjukvården. Förstärkningsläge innebär bland annat att resurser snabbare kan omfördelas inom organisationen.

Rekommendationerna gäller fortsatt
De rekommendationer som VGR tidigare har gått ut med gäller fortfarande, till exempel har rekommendationen om att om möjligt hålla barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen förlängts till den 22 januari.
– Det är viktigt att understryka att vården fortfarande är ansträngd, med ovanligt hårt tryck. Det finns också en risk att smittspridningen ökar igen när vi går tillbaka till skolor och arbetsplatser efter julledigheten. Vi följer utvecklingen noga, säger Håkan Sandahl.

Förstärkningsläge
Förstärkningsläget innebar bland annat att personal kunde omfördelas inom VGR, till exempel att sjuksköterskor och läkare från andra områden inom regionen tog extrapass på barnklinikerna. Många vårdcentraler och jourcentraler, även privata, har också utökat sina öppettider och erbjudit telefonrådgivning för att underlätta situationen. Dessutom har 1177 bemannats med mer personal och fler kontaktvägar har öppnats för sjukvårdsrådgivning kring barn. Dessa insatser kvarstår. VGR:s erbjudande om att medarbetare som tar extrapass ska få 160 kronor extra i timmen har förlängts till den 22 januari. För den som är sjuk finns många råd på 1177.se, där finns också information om att söka vård på rätt ställe.

Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha fem kronor, eller valfritt belopp, till 0722-493939.
 
Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja vårt arbetet så vi kan bevaka allt som händer runt om i Lidköpings kommun.

 

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida