Svag avmattning i Västsveriges ekonomi


Västsvenska Handelskammarens konjunkturspanel för mars månad visar på en svag avmattning av konjunkturen i Västsverige. Trenden sedan årsskiftet håller i: på lång sikt är utsikterna för Skaraborgsregionens ekonomi bättre än det något mer negativa resultatet på kort sikt.

Vissa branscher är visserligen känsligare i nuläget; byggbranschen är fortsatt svag och konsumentberoende företag varnar för att inflationen och räntehöjningarna kommer att drabba deras efterfrågan. Vissa branscher fortsätter däremot att gå bra, till exempel exportberoende företag, bland annat på grund av den svaga kronkursen. Andra indikatorer för näringslivet är också positiva och att varseltalen är relativt låga är ett gott tecken. Bjarne Petterson, Västsvenska Handelskammarens regionchef i Skaraborgsregionen, menar att bilden som uppmålas skiljer sig från hur läget faktiskt ser ut:
Skaraborgs företag mår över lag bättre än vad nyhetsflödet säger. Den nedgång man väntade sig i andra kvartalet har nu blivit framförflyttad till det tredje, men förhoppningsvis fortsätter den att utebli.
En annan aspekt som är viktig på det långsiktiga planet är energiförsörjningen. I slutet av februari meddelade regeringen at ansökningen om den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon som Vattenfall planerar utanför västkusten nu gått vidare till beredning i länsstyrelsen. Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé, kommenterar beskedet:
Det är väldigt trevligt att höra att projektet går vidare. Givetvis hoppas vi på att även de andra förslagen som ligger på regeringens bord får grönt ljus. Sveriges energiförbrukning kommer att fördubblas fram till 2040 och regeringen borde därför godkänna de projekt som behövs för att tillgodose det behovet.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida