Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 16.

FRÖSSVIKEN 2:4 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage med förråd.
STOREBERG 15:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
EKEBO 2:17 Länsstyrelsens beslut 535-45479-2021 för kännedom om tillsyn av vattenverksamhet gällande dikesrening Kållandsö.
SUNNERBY 9:3 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus (uterum) och två stycken altaner.
ORMBUNKEN 2 Anmälan ”Attefall” om nybyggnad av komplementbyggnad.
NYCKELPIGAN 2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
LINDHOLMEN 1:33 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
VÅRREGNET 1 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
OTTERSTADS-EKE 1:63 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (verkstad/förråd/garage), befintlig vedbod rivs.
BRAXEN 13 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida