15 kommuner i samverkan höjer tillsynsavgift


Under 2023 ska 15 kommuner i Skaraborg besluta om bestämmelser och taxa/avgift för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel. Lidköpings kommunfullmäktige behandlar ärendet måndagen den 19 juni.

Lidköpings kommun är värdkommun för Tillsyn i Samverkan (TiS) där 15 kommuner i Skaraborg samverkar gällande myndighetsutövning inom ovan nämnda lagstiftningar. Taxan ska beslutas i varje kommun under 2023. Ärendet kommer upp för beslut den 19 juni i Kommunfullmäktige i Lidköping efter att Miljö- och byggnadsnämnden, som är ansvarig nämnd, har föreslagit en ny avgift/taxa.
– Vi har inte uppdaterat taxan på flera år, varken gällande kostnad per timme eller tidsåtgång per ärende. Nämndens kostnader ska finansieras genom avgifterna och inte via skattemedel. Det gäller alla nämndens avgifter inom myndighetsutövning. säger Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef i Lidköpings kommun.
Förslaget innebär att en indexuppräkning av timavgiften kommer ske årligen.
– Vi har gjort jämförelser med andra kommuner och ser att vi inte nämnvärt avviker i nivå. Avgift per timme ligger också väl i paritet med avgifter för andra typer av branscher, till exempel livsmedel och miljö- och hälsoskydd, säger Mona Wrethman.
Ändringen av avgifterna kommer att ske i två steg. Avgifterna för tillstånd och anmälningsärenden för nya verksamheter höjs i sin helhet 2024. De fasta och rörliga avgifterna för befintliga verksamheter höjs med 50 procent av totala höjningen 2024 och resterande del 2025.


Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha tio kronor, eller valfritt belopp, till 123 579 86 40. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida