Samverkansavtal kring utbildningar på gymnasiet


Skaraborgs Kommunalförbund fattade på sitt senaste direktionsmöte beslut om Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg. Avtalet ska nu vidare till Skaraborgs kommuner för beslut. Det reviderade avtalet innebär ett större gemensamt ansvar för utbud av program och ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud, enligt ett pressmeddelande som Lidköpingsextra tagit del av.

Gymnasieutbildningarna i Skaraborg har sedan 2003 haft en formaliserad samverkan kring gemensamt antagningskansli, gemensam prissättning och viss dimensionering av de kommunala gymnasieutbildningarna. Syftet är bland annat att alla Skaraborgselever blir förstahandsmottagna till nationella program och anpassad gymnasieskola. För att säkerställa samverkan mellan Skaraborgs kommuner gällande gymnasieutbildningarna har avtal tecknats. Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg har under våren reviderats. På grund av ny lagstiftning har avtalet anpassats för att möta förändringarna i Skollagen. Bland annat att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering av utbildning. Det reviderade avtalet innebär ett större gemensamt ansvar för utbud av program för Skaraborgs ungdomar och ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud för alla elever i alla delar av Skaraborg. Elevens fria val och arbetsmarknadens behov ska vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser. Liksom elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen. Nytt i avtalet är att man för dimensioneringsuppdraget har tillsatt en politiskt utbildningsgrupp bestående av 15 ordförande från medlemskommunernas utbildningsnämnder /utskott som ska fatta beslut om rekommendation kring vilka utbildningar som ges. För att dimensioneringen ska kunna verka för elevens förstahandsval kommer avtalet innebära ökad samverkan med fristående aktörer. Den tidigare gemensamma prismodellen och överenskomna prislistan kommer fortsättningsvis att gälla. Tidigare under året beslutade direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund att rekommendera kommunerna att anta en samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026. Samverkansstrategin beskriver de intentioner och prioriteringar som Skaraborgs skol- och utbildningschefer föreslår för de kommande åren. I Samverkansstrategin är just samverkan det centrala innebärande att samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett effektfullt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer.

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;
1. Fullföljd utbildning (beskriver vikten av att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat)
2. Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är i balans (beskriver arbetsmarknadens behov av kompetens med såväl bredd som spets).


Vill du se fler artiklar som denna på nyhetssajten? Stöd oss gärna genom att swisha tio kronor, eller valfritt belopp, till 123 579 86 40. Lidköpingsextra är gratis att läsa (du behöver inte betala för någon prenumeration) men vi blir väldigt glada om du vill stödja oss i vårt arbete med att bevaka vad som händer runt om i Lidköpings kommun.

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida