Färre behöriga till gymnasiet i Lidköping

Foto: Pixabay.

Andelen elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram minskade förra året i Lidköpings kommun. Ny statistik visar på stor regional ojämlikhet.
– Den svenska skolan ger inte elever likvärdiga förutsättningar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Av de elever som gick ut grundskolan i Lidköpings kommun förra läsåret uppnådde 85 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Det är en försämring jämfört med året innan (−4 procentenheter). Det visar ny statistik från Skolverket. Skillnaderna inom landet är stora. Det finns över 70 skolor där mer än en tredjedel av eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet och ett tiotal där inte ens hälften gör det. Merparten av dessa skolor finns i de stora städerna. Bara i Göteborg finns sex grundskolor där färre än hälften gick ut nian med gymnasiebehörighet.
– Alla elever ska ha samma chans att lyckas, oavsett var de bor. I dag ser vi hur svensk skola slits isär och det är totalt oacceptabelt. När kommuner sparar in på skolan blir det ännu tydligare att staten måste ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få rätt till en likvärdig skola, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.
I Västra Götalands län nådde över 90 procent av eleverna gymnasiebehörighet i Karlsborg och Orust, medan bara 69 procent gjorde det i Töreboda. I tabellen längre ner kan du se resultat för alla kommuner i länet. I landet som helhet låg gymnasiebehörigheten förra läsåret till på 85 procent. Det är ungefär samma nivå som året innan. Lidköpingseleverna ligger med andra ord i närheten av rikssnittet.
– För att elever ska kunna lyckas krävs lärare med rätt behörighet och särskilt stöd till de som behöver det. Det bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten i sin kommun är att satsa på en god arbetsmiljö för att kunna behålla och attrahera lärare och att se till att de nödvändiga resurserna finns på plats, säger Åsa Fahlén.
En elev blir behörig att söka till yrkesprogram om hen får godkänt betyg i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik, samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta stycken.

Fakta: Gymnasiebehörighet i Lidköpings kommun
Bland alla elever 85,0 %
På kommunala skolor 83,7 %
På fristående skolor 100,0 %
Bland pojkar 81,2 %
Bland flickor 88,9 %
..
Antal elever 505
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida