Här söks det bygglov i Lidköpings kommun


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 40.

MELLBY 6:15 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, carport med förråd.
SUNNERSBERGS-OLOFSTORP 3:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, befintlig ekonomibyggnad rivs.
FINNEBODEN 1:23 Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering berörande Finneboden 1:23, Led 1:29 och 1:31.
VADAREN 10 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten/rökkanal.
ÖRSLÖSA 6:39 Anmälan om installation av eldstad, braskamin och skorsten/rökkanal.
SOCKERBRUKET 1 Ansökan om bygglov för skyltar.
GRÄSHOPPAN 75 Anmälan om installation av trappstolshiss.
ULLEREDSBRO 2:4 Anmälan om installation av eldstad, braskassett och insatsrör.
KÄLLSTORP 1:50 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.
TUSENFOTINGEN 11 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
VÄSTÖLET 1:18 Anmälan om installation av eldstad, braskamin.

 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida