Här söks det bygglov i Lidköpings kommun.


Här är alla inkomna ansökningar och anmälningar till byggenheten på Lidköpings kommun under vecka 50.

TALGOXEN 4-5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, carport, miljörum, cykelrum, anläggning parkeringsplatser och rivning av befintliga garage. Riksbyggen BRF Lidköpingshus nr 14.
OTTERSTADS-BERG 2:16 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av maskinhall, befintligt garage rivs. Privatperson.
BJÄRBY 3:5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Lyckebohus.
TALLSKOGEN 2 Ansökan om bygglov för ändrad användning, från vårdbyggnad till boende, utvändig ändring. Hasse Stenmark AB.
OTTERSTADS-EKE 1:65 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Privatperson.
NOLBACKA S:1 Remiss gällande ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna för naturvårdsområdet Hindens Udde-Svalnäs för garage/carport samt bastutillbyggnad. Länsstyrelsen Västra Götaland.
SÄVARE 6:1 Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsreglering berörande Sävare 6:1, 13:4 och 30:1. Lantmäteriet.
Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida