Debatt: Utmaningar och lösningar för bostadsproduktion

Foto: Pixabay.

Skaraborgs framtid: Utmaningar och lösningar för bostadsproduktion
Skaraborg står inför en framtid av förändring och tillväxt, där frågan om nyproduktion av bostäder är central. De kommande etableringarna öppnar dörrar till nya arbetstillfällen och ökar behovet av attraktiva boenden. Men att möta detta behov är inte bara en enkel uppgift att bygga, utan det kräver också genomtänkta lösningar på ekonomiska och regelverksmässiga utmaningar.

Balansen mellan attraktivitet och bostadsbehov
Att vara en attraktiv region är nödvändigt för tillväxt, men det finns en utmaning i att balansera denna attraktivitet med de faktiska bostadsbehoven. Skaraborgs kommunalförbund har redan tagit steg i rätt riktning genom en bostadsförsörjningsplan, men det är nu viktigt att koppla detta till verkliga behov och efterfrågan för att undvika onödiga bostadsöverskott eller brister.

Ekonomiska utmaningar inom bostadsproduktion
Nyproduktion av bostäder är ingen lätt match. Det första hindret är att få kalkylen att gå ihop för fastighetsägarna. En väsentlig lösning här är att förstå behovet av olika typer av bostäder och bygga enligt efterfrågan. Detta kräver en aktiv roll från såväl kommunen som fastighetsägare för att säkerställa hållbara och behovsanpassade lösningar.

Förändringar som krävs på nationell nivå
För att lösa dessa utmaningar behövs förändringar på nationell nivå. Här är några nyckelområden som behöver adresseras:

  • Införande av fri hyressättning i nyproduktion. Förslaget är utrett och kan skickas på remiss i morgon om regeringen så vill. Med fri hyressättning kan en investerare kalkylera med en rimlig intäkt. Idag är det ett hasardspel eftersom lagstiftningen för presumtionshyra är oklar (och under utredning) samt HGF:s inflytande över den slutliga hyressättningen stor.
  • Förenkla regelverket för plan- och bygglovsprocesser. Minska handläggningstid för överklaganden. Dagens långa ledtider är medför orimliga kostnader för byggherren.
  • Förenkla reglerna för ränteavdrag och anpassa dem efter EU:s maxnivå. Enklare regler och bättre villkor skulle underlätta investeringar i nya bostäder.

Det är avgörande att alla dessa aspekter lyfts uppåt på nationell nivå för att skapa en förändring. Att förstå och agera på de ekonomiska och regelverksmässiga utmaningarna är nyckeln till en framgångsrik bostadsproduktion i Skaraborg. Med en samlad ansträngning kan vi skapa en hållbar och attraktiv framtid för regionen.

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna Skaraborg 

David Larsson
Kretsordförande
Fastighetsägarna Skaraborg 

Följ och gilla Lidköpingsextra på:
Ange värde i : Vyinställningar > Sidonumrering > Objekt per sida